Tuesday, March 20, 2012

കുഴിയാന
http://api.ning.com/files/giEKoS7pGXujgJTZBfHCt0WY25m-2u7UsXbrto9Wf*S5fJLh3xPEJkZimbHVh0vu1-XRRmu*5SJHRJwwV5vXU3aCqfffkhMb/392666_317190801646300_100000661482382_1070032_742871742_n.jpg
ഞാനും ഒരാന.
മറ്റവന്‍ കറുമ്പന്‍.
ഞാനോ ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്‍.
അവനൊന്നു ചവിട്ടിയാല്‍ ! ഹയ്യോ.
എന്നെയൊന്നു ചവിട്ടിയാല്‍ ! ഹിയ്യോ.
മുന്നോട്ടു നടക്കും തടിയന്‍.
പിന്നോട്ട് നടക്കും കുഞ്ഞന്‍.
ഞാനൊരു കുഴി മടിയന്‍.

No comments:

Post a Comment